Amazing Race Bandung Lembang mengunjungi tempat – tempat menarik


Amazing Race adalah suatu bentuk kegiatan luar ruangan yang sangat membutuhkan kerja sama dalam sebuah tim. Semua tim diberi petunjuk untuk mencapai lokasi tertentu. Di tiap point lokasi yang mereka tuju terdapat tantangan yang harus mereka ikuti untuk mendapatkan petunjuk ke lokasi berikutnya. Hingga mereka akhirnya sampai di lokasi terakhir.Amazing Race Program EO Bandung LembangManfaat Amazing Race


  1. Team building(kegiatan yang menyenangkan untuk mengenal rekan kerja, teman,keluarga yang lebih baik)
  2. Komunikasi(individu diwajibkan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam timnya)
  3. Pengambilan keputusan(tim akan dihadapkan pada masalah di mana keputusan yang diambil akan berdampak pada kemenangan atau bahkan kekalahan)
  4. Pemecahan masalah(Tantangan yang dihadapi tim akan menguji kemampuan pemecahan masalah mereka)
  5. Kepemimpinan (Untuk menyelesaikan Amazing Race dibutuhkan seseorang untuk memimpin hingga akhir pertandingan).